สั่งซื้อด่วนก่อนหมดโปรคลิกที่นี่ !!

เครื่องเล่นสนามเด็ก

รหัส PG-100 ถึง PG-140

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-101 อุปกรณ์ห่วงโหน

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-102 กระดานลื่น 2 ทาง

ขนาด กว้าง 200 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 200 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– แผ่นซิงค์ No.19

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-103 บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 120 ยาว 150 สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน และ 4 หุน
 • รางสไลเดอร์ แผ่นซิงค์
 • อุโมงค์ลอด ทำจากถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-104 ชิงช้าปีนป่ายม้าโยก

ขนาด กว้าง 100 ยาว 180 สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน และ 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-105 รถยนต์ 4 ที่นั่ง (จัมโบ้)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง/เท้าเหยียบ เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-106 รถยนต์ 4 ที่นั่ง (จัมโบ้)

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 100 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง/ที่พิง/ที่รองเท้า เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-107 จักรยาน 4 ที่นั่ง (พิเศษ)

ขนาด กว้าง 90 ยาว 200 สูง 100 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน และ 4 หุน
 • เบาะที่นั่ง ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-108 จักรยานบริหาร 3 ที่ (ชนิดพิเศษ)

ขนาด กว้าง 90 ยาว 150 สูง 100 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1นิ้ว ,6 หุน

ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-109 จักรยานบริหาร 4 ที่ (ชนิดพิเศษ)

ขนาด กว้าง 90 ยาว 200 สูง 100 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1นิ้ว ,6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-110 รถไฟสปริง

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 100 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ เหล็กเส้น ขนาด 1 นิ้ว / เหล็กท่อกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • ตัวรถไฟกรุด้วยแผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-111 เรือบกโยก 8 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ตัวเรือโยก ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-112 ถังลอดร่างการ์ตูน

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ หนา 1 มม.
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-113 กระดานลื่นหน้าการ์ตูน

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ หนา 1 มม.
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-114 รถไฟโยก 8 ที่นั่ง (ชนิดพิเศษ)

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 220 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-115 ชิงช้าโซ่แกว่ง 6 ที่

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 220 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-116 รถยนต์สปริง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ เป็นเหล็กเส้น ขนาด 1 นิ้ว / เหล็กท่อกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-117 ชุดรวมหนูน้อยอนุบาล

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-118 ชิงช้าตาชั่งรวม

ขนาด กว้าง 130 ยาว 180 สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1นิ้ว และ 6 หุน
 • รางสไลเดอร์ แผ่นซิงค์
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-119 ศาลาพักร่ม

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 180 ซม.

– โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6หุน 

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-120 ชิงช้าทรงสี่เหลี่ยม

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง/ที่พิง/ที่รองเท้า เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงามทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-121 ชิงช้าทรงเอ รูปแมวแบบรวม

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 160 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน 

– ที่นั่ง ยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-122 ปลาทองกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-123 สะพานไต่โค้งทรงเหลี่ยม

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-124 กระดานลื่น 2 ทาง

ขนาด กว้าง 200 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 200 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– แผ่นซิงค์ No.19

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-125 โกล์หนู (มินิ)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 100 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-126 ปีนป่ายเชือกโซ่แกว่ง 2 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ที่นั่ง ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-127 บาร์เดี่ยวบาร์คู่

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 60 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 1 หุน

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-128 เครื่องบินหมุน 4 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-129 ม้าโยกอนุบาล 3 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-130 บาร์ไต่อุโมงค์ลอดกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 150 ยาว 180 สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน และ 4 หุน
 • รางสไลเดอร์ แผ่นซิงค์
 • อุโมงค์ลอด ทำจากถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-131 ลูกโลกการ์ตูน

ขนาด กว้าง 80 ยาว 80 สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-132 กระดานลื่นอุโมงค์รูปยีราฟ 2 ทาง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 180 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน 

– แผ่นซิงค์ No.19

– ถังน้ำมัน 200 ลิตร

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-133 ปีนป่ายตัวหนอนกิ้งกือ

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 170 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-134 ปีนป่ายตัว M

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 170 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-135 ไม้กระดก 4 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 60 ซม.

 • โครงสร้างวัสดุ ท่อเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่งวัสดุท่อ พลาสติก หล่อขึ้นรูป
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-136 ไม้กระดก 6 ที่

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม.

 • โครงสร้างวัสดุ ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่งวัสดุท่อ พลาสติก หล่อขึ้นรูป
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-137 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 50 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน และ 4 หุน
 • ที่นั่งทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูป
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-138 ชิงช้า 3 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 170 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูป
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-139 ชิงช้ากระเช้า 8 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 200 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-140 กระดานลื่น (แบบตรง)

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 140 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน

– รางสไลเดอร์ ทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูป
  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 ยาวไม่น้อยกว่า 200 หนาไม่น้อยกว่า 20 ซม.

– บันได ทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูป
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 ยาวไม่น้อยกว่า 40 หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

– ทำสีสวยงาม

สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี:
ชื่อบัญชี: นางสาวนริศรา เจริญขวัญ
[forminator_form id="988"]
Thank you for your order!
ติดต่อแอดมิน