สั่งซื้อด่วนก่อนหมดโปรคลิกที่นี่ !!

เครื่องเล่นสนามเด็ก

รหัส PG-01 ถึง PG-50

ขายไปแล้ว 28,990 ออเดอร์
จำกัดสิทธิ์จำนวนโปรโมชั่นที่เหลือก่อนหมดโปร !! 95%

หมดโปรในอีก

4.9/5
4.7/5
นาที
วินาที

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงามทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก)

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก)

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 60 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-011 ชิงช้าหันหน้าชนกัน

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน, 6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 165 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว
 • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 320 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-015 โซ่แกว่ง 3 ที่

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 140 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 160 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว 

– ที่นั่ง ยางรถยนต์ จำนวน 3 เส้น

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-019 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 270 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่วางเท้าทำจากเหล็กแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 270 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-024 แป้นบาส 3 ห่วง

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-025 ชุดรวมแป้นบาส

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว
 • ชิงช้านั่งคู่ ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน, 6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ชุดถังลอดกระดานลื่น ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน กระดานลื่นแผ่นซิงค์ 19
  ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-026 ชุดรวมรถไฟ

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 320 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว
 • ตัวรถไฟ ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน, 6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ม้าโยก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-027 ชุดรวมรถไฟเชือกถัก

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-028 ชิงช้าตาชั่ง

ขนาด กว้าง 130 ยาว 180 สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1นิ้ว และ 6 หุน
 • รางสไลเดอร์ แผ่นซิงค์
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-029 ชุดรวมเชือกถัก (เล็ก)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 350 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-030 ชุดรวมเชือกถัก (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 140 ซม. ยาว 400 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-031 บาร์ไต่ 3 อย่าง

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ เป็นท่อเหล็กกลม 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-032 โดมเหลี่ยม (เล็ก)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 130 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-033 บาร์เหลี่ยม

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน / เหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-034 โดมกลม

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-035 โดมกลมมีบาร์ไต่ 2 ชั้น

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-036 โดมกลมมีบาร์ไต่ 2 ชั้น (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

 

PG-037 โดมลอด

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-038 บาร์ไต่ 3 ทาง

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 190 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-039 บาร์ไต่ 4 ทาง

ขนาด กว้าง 190 ซม. ยาว 190 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-040 บาร์เชือก

ขนาด กว้าง 130 ยาว 150 สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-041 บาร์โค้ง

ขนาด กว้าง 80 ยาว 200 สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-042 ม้านั่งอยู่กับที่

ขนาด กว้าง 55 ซม. ยาว 95 ซม. สูง 70 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน

– ที่นั่ง/ที่พิง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-043 มิกกี้เม้าโยก 6 ที่

ขนาด กว้าง 160 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 50 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง เบาะฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-044 เรือโคลงเคลง

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– ที่นั่ง เป็นเหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว  

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว, 4 หุน,6 หุน

– ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-046 ถ้วยหมุน

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว  

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว, 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-047 คอกหมุน

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว  

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว, 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-048 ช้างหมุน 4 ที่

ขนาด กว้าง 110 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-049 กระดานหมุน 6 ที่

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว  

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน

– ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-050 ม้าหมุน 4 ที่

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • เหล็กตัว U ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

⭐บริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด⭐

📌 โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็ก 
📌 เลขที่ 209/1 หมู่6 ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

✅ โทร 080-111-4014
✅ แอด Line Official : @ebuyline  หรือ คลิ๊กที่นี่> https://lin.ee/CfH51Lk

(สถานที่ใกล้เคียง : วัดหนองพระองค์ ห่างจากถนนเพชรเกษม 3 กม.)
แผนที่เดินทาง : https://goo.gl/maps/5LmLikuUG3HJzknG7

⭐ Google map ⭐

Web site : บริษัท

#ผลิตและจำหน่าย #โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, #ท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส, #เครื่องออกกำลังกายราคาถูก, #สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง, #เครื่องบริหารร่างกายกลางแจ้ง, #เครื่องเล่นฟิตเนสกลางแจ้ง, #อุปกรณ์ฟิตเน็ตกลางแจ้ง, #เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, #บล็อกยางปูพื้นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง, #บล็อกยางปูพื้นสนามกันลื่น, #ยางปูพื้นกันกระแทกกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายในร่ม, #โรงงานผลิตเครื่องเล่นในประเทศไทย, #ผลิตอุปกรณ์ฟิสเนส, #แผ่นยางปูพื้นสนาม, #ยางรีไซเคิล, #เครื่องเล่นหอคอยพลาสติก, #สไลเดอร์, #ไม้กระดก,ชิงช้า, #ยางปูพื้นรีไซเคิล, #โยกเยก, #ชุดรวมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเด็ก, #สถานีออกกำลังกาย2ด้าน, #เครื่องเล่นสนามเด็กอนุบาล, #ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งผู้ใหญ่, #เครื่องออกกำลังกาย, #อุปกรณ์ดัดหลังคู่, #อุปกรณ์ชิทอัพคู่, #รับปูพื้นยางกันกระแทกสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง, #อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา,

สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี:
ชื่อบัญชี: นางสาวนริศรา เจริญขวัญ
[forminator_form id="988"]
Thank you for your order!
ติดต่อแอดมิน