สั่งซื้อด่วนก่อนหมดโปรคลิกที่นี่ !!

เครื่องเล่นสนามเด็ก

รหัส PG-51 ถึง PG-100

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-051 ม้าหมุน 6 ที่

ขนาด กว้าง 110 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • เหล็กตัว U ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-052 ม้าหมุน 6 ที่ (ไม่มีท้อง)

ขนาด กว้าง 110 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 4 หุน, 6 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • เหล็กตัว U ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-053 กระโจมหมุน 8 เหลี่ยม

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง แผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-054 ห่วงอวกาศ

ขนาด กว้าง 200 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-055 ลูกโลก (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 110 ยาว 110 สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-056 ลูกโลก (เล็ก)

ขนาด กว้าง 80 ยาว 80 สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-057 จรวดกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-058 คอปเตอร์

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-059 คอปเตอร์กระดานลื่น

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6หุน, 4หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-060 บ้านกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6หุน, 4หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-061 กระดานลื่น (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 70 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-062 กระดานลื่น (กลาง)

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4หุ น
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-063 กระดานลื่น (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-064 ถังลอดกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 110 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

 

PG-065 หมูหรรษา

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 130 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-066 ถังลอดกระดานลื่น (มีที่พัก)

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ที่พัก เหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-068 ถังลอดคู่ ไต่ขึ้น-ลง

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-069 ถังลอดเดี่ยว ไต่ขึ้น-ลง

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-070 ยีราฟกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 180 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน 

– แผ่นซิงค์ No.19

– ถังน้ำมัน 200 ลิตร

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-071 โดเรม่อนกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 130 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน 

– แผ่นซิงค์ No.19

– ถังน้ำมัน 200 ลิตร

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-072 ม้าโยก

ขนาด กว้าง 40 ยาว 60 สูง 55 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-073 เรือไวกิ้ง (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 180 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– ตัวเรือไวกิ้ง ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-074 เรือไวกิ้ง (เล็ก)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 130 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ตัวเรือไวกิ้ง ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-075 รถไฟโยก (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-076 รถไฟโยก (เล็ก)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 150 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-077 จักรยาน 6 ที่

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม, 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน  

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-078 จักรยาน 4 ที่

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม, 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน  

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-079 จักรยาน 3 ที่

ขนาด กว้าง 80 ยาว 180 สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ เหล็กกลมขนาด 6 หุน และ 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-080 จักรยาน 2 ที่

ขนาด กว้าง 80 ยาว 120 สูง 80 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงสร้างรองอื่นๆ เหล็กกลมขนาด 6 หุน และ 4 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-081 คานกระดก 4 คาน

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-082 คานกระดกรูปสัตว์ 3 คาน

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-083 คานกระดก 1 คาน 4 ที่

ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 0 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-084 เป็ดโยกสปริง 4 ที่

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 60 ซม.

 • โครงสร้างหลัก เหล็กกล่อง ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ สปริงโยกเยกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 12 มม.
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-085 ชุดรวมเชือกถัก (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • เหล็กตัว U
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-086 เครื่องบินหมุน

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว  

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-087 ชิงช้าเอม้าโยก 2 ที่ (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 140 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่วางเท้า/ที่นั่ง ทำจากเหล็กแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-088 คานกระดก 3 คาน

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 30 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
 • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-089 ชุดรวมยางวิ่ง

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้าง ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ยางจำนวน 2 เส้น
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-090 ถังลอดคู่กระดานลื่น

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 120 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-091 ชุดรวมไฟฟ้า-ชิงช้านั่งคู่

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 350 ซม. สูง 160 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว, 6 หุน
 • ตัวรถไฟ/เรือโคลงเคลง ขนาด 4 หุน, 6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-092 บาร์เชือกวงไต่

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 170 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6หุน

– เชือกใยยักษ์ No.14

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-093 ลูกโลกการ์ตูน

ขนาด กว้าง 120 ยาว 120 สูง 180 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • ที่นั่ง เหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-094 หุ่นยนต์กระดานลื่น

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 160 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน 

– แผ่นซิงค์ No.19

– ถังน้ำมัน 200 ลิตร

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-095 ถังลอดหน้าการ์ตูน

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 100 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • รางสไลเดอร์ทำจากแผ่นซิงค์ หนา 1 มม.
 • ถังน้ำมัน 200 ลิตร

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-096 แป้นบาส (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 200 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-097 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
 • ที่นั่ง ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
 • ทำสีสวยงาม

 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-098 รถยนต์ 4 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 220 ซม. สูง 70 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง/ที่วางเท้า เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-099 บาร์โค้งกระดานลื่น

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
 • แผ่นซิงค์ 19
 • ทำสีสวยงาม

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นสนามเด็ก

PG-100 บาร์ไต่ห่วงโหน

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 170 ซม.

 • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
 • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
 • เชือกใยยักษ์ 14
 • ทำสีสวยงาม
สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี:
ชื่อบัญชี: นางสาวนริศรา เจริญขวัญ
[forminator_form id="988"]
Thank you for your order!
ติดต่อแอดมิน